Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Instytut Socjologii zaprasza do wzięcia udziału w Podyplomowym Studium Ewaluacji Funduszy Europejskich. Celem Studium jest przekazanie wiedzy, a także wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia procesu ewaluacji zarówno z perspektywy zlecającego jak i wykonawcy badań ewaluacyjnych.