Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Zajęcia będą prowadzone w trzech formach: wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów. Wykłady będą prowadzone bez podziału na grupy. Ćwiczenia będą odbywać się w grupach liczących nie więcej niż 26 osób, natomiast warsztaty będą prowadzone w pracowni komputerowej w grupach liczących 8-13 osób. W celu uzyskania praktycznego wymiaru zajęć dominującą formą będą ćwiczenia i warsztaty.

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin

Forma zajęć

1.       

Fundusze europejskie w Polsce

15

Wykład

2.       

Wprowadzenie do ewaluacji

15

Wykład

3.       

Badanie efektu netto. Projektowanie i wykorzystanie wskaźników podczas realizacji badania ewaluacyjnego

15

Wykład

4.       

Perspektywa zlecającego – przygotowanie zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego

15

Ćwiczenia

5.       

Perspektywa wykonawcy – przygotowanie oferty oraz przygotowanie raportu metodologicznego

15

Ćwiczenia

6.       

Ilościowe metody i techniki badawcze

15

Ćwiczenia

7.       

Jakościowe metody i techniki badawcze

15

Ćwiczenia

8.       

Seminarium dyplomowe

10

Seminarium

9.       

Analiza danych ilościowych

15

Warsztaty

10.   

Analiza danych jakościowych

15

Warsztaty

11.   

Przygotowanie raportu końcowego

15

Ćwiczenia

12.   

Procedury wdrażania rekomendacji oraz informowania o wynikach ewaluacji

15

Ćwiczenia

13.   

Seminarium dyplomowe

10

Seminarium