Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Analiza danych ilościowych
Zakres modułu będzie obejmował następujące zagadnienia:
 Wyjaśnienie podstawowych pojęć, których znajomość jest niezbędna do prowadzenia statystycznej analizy danych ilościowych (2h).
 Omówienie procedur oraz błędów popełnianych podczas prezentacji i opisu wyników analiz ilościowych (2h).
 Analiza danych statystycznych z wykorzystaniem oprogramowania do analiz statystycznych PASW (warsztaty) (6h).
 Analiza danych statystycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (warsztaty) (2h).
 Prezentacja graficzna oraz opis wyników analiz ilościowych (warsztaty) (3h).