Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Analiza danych jakościowych
Zakres modułu będzie obejmował następujące zagadnienia:
 Omówienie procedur oraz błędów popełnianych podczas analizy danych jakościowych (3h).
 Analiza danych jakościowych (warsztaty 12h).