Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Badanie efektu netto. Projektowanie i wykorzystanie wskaźników podczas realizacji badania ewaluacyjnego
W ramach zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:
 Procedury ewaluacji efektów interwencji publicznych finansowanych ze środków europejskich (m.in. efektu netto, efektów dodatkowości, efektów przemieszczania, efektów mnożnikowych, efektów synergii). Trudności związane z pomiarem efektów interwencji publicznych finansowanych ze środków europejskich (6h).
 Zasady poprawnego konstruowania wskaźników w oparciu o metodologię SMART (6h).
 Możliwości i ograniczenia wykorzystania danych monitoringowych na potrzeby ewaluacji (3h).