Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Fundusze europejskie w Polsce (15h)
W ramach tego modułu zostanie poruszona następująca tematyka:
 Historia wdrażania funduszy europejskich w Polsce (1h).
 Wyjaśnienie czym są fundusze europejskie oraz omówienie celów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (1h).
 Omówienie podstawowych aktów prawnych związanych z wdrażaniem funduszy europejskich (1h).
 Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z wdrażaniem funduszy europejskich w Polsce (4h).
 System wdrażania funduszy europejskich w Polsce w latach 2013-2013 ( w tym cele i zasady wdrażania poszczególnych programów operacyjnych w współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wdrażanych w Polsce w latach 2007-2013) (4h).
 Cele i zasady wdrażania programów pomocowych wdrażanych z innych środków (np. z tzw. środków norweskich i EOG oraz ze środków szwajcarskich). (1h)
 Założenia dotyczące wdrażania funduszy europejskich w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020 (w tym najistotniejsze różnice w stosunku do okresu programowania 2007-2013) (3h).