Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Ilościowe metody i techniki badawcze
Zakres modułu będzie obejmował następujące zagadnienia:
 Omówienie założeń teoretycznych dotyczących prowadzenia badań ilościowych (1h).
 Omówienie ilościowych metod i technik badawczych najczęściej stosowanych w badaniach ewaluacyjnych (m.in. PAPI, CAPI, CATI, CAWI, ankieta audytoryjna, standaryzowana analiza danych administracyjnych) ze wskazaniem ich mocnych i słabych stron (1h).
 Zasady oraz popełniane błędy podczas konstrukcji standaryzowanych narzędzi badawczych (2h).
 Zasady doboru prób do badań ilościowych (2h).
 Przygotowanie ilościowych narzędzi badawczych (ćwiczenia w grupach) (9h).