Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Perspektywa zlecającego – przygotowanie zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego
Zakres modułu będzie obejmował następujące zagadnienia:
 Zarządzanie procesem ewaluacji po stronie Zamawiającego (2h).
 Zlecanie badań ewaluacyjnych w kontekście przepisów prawa zamówień publicznych (2h).
 Zasady poprawnego konstruowania opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) (2h).
 Zasady określania formalnych kryteriów oceny oferentów oraz merytorycznych kryteriów oceny ofert (1h).
 Przygotowanie OPZ (ćwiczenia w grupach) (6h).
 Określenie formalnych kryteriów oceny oferentów oraz merytorycznych kryteriów oceny ofert (ćwiczenia w grupach) (2h).