Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Perspektywa wykonawcy – przygotowanie oferty oraz przygotowanie raportu metodologicznego
Zakres modułu będzie obejmował następujące zagadnienia:
 Zarządzanie badaniem ewaluacyjnym z perspektywy wykonawcy (1h).
 Zasady oraz błędy popełniane podczas przygotowania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego (1h).
 Zasady oraz błędy popełniane podczas przygotowania raportu metodologicznego (1h).
 Przygotowanie oferty na wykonanie badania ewaluacyjnego (ćwiczenia w grupach) (6h).
 Przygotowanie raportu metodologicznego (ćwiczenia w grupach) (6h).