Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Procedury wdrażania rekomendacji oraz informowania o wynikach ewaluacji
Zakres modułu będzie obejmował następujące zagadnienia:
 Omówienie procedur wdrażania rekomendacji (2h).
 Omówienie mechanizmów informowania o wynikach ewaluacji (2h).
 Omówienie zasad i błędów popełnianych podczas przygotowania prezentacji multimedialnej z badania ewaluacyjnego (2h).
 Zaplanowanie procesu wdrażania rekomendacji (ćwiczenia w grupach) (4h).
 Przygotowanie kampanii informującej o wynikach ewaluacji (ćwiczenia w grupach) (2h).
 Przygotowanie prezentacji multimedialnej wyników badania ewaluacyjnego (ćwiczenia w grupach) (3h).