Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Przygotowanie raportu końcowego
Zakres modułu będzie obejmował następujące zagadnienia:
 Prezentacja przykładowej struktury raportu końcowego (1h).
 Prezentacja przykładowych raportów z badań ewaluacyjnych pod kątem dobrych praktyk oraz popełnianych błędów (2h).
 Przygotowanie raportu końcowego, w tym wypracowanie rekomendacji (ćwiczenia w grupach) (12h).