Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Seminarium dyplomowe
Seminarium dyplomowe będzie miało charakter horyzontalny. Tematycznie będzie ono powiązane z poszczególnymi modułami zaplanowanymi w ramach programu nauczania. Efektem seminarium będzie przygotowanie przez słuchaczy prac dyplomowych. Prace dyplomowe będą przygotowywane w grupach 3-5 osobowych. Pracą dyplomową będzie raport końcowy z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.