Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Wprowadzenie do ewaluacji
W ramach modułu zostaną poruszone następujące zagadnienia:
 Historia rozwoju badań ewaluacyjnych na świecie oraz w Polsce (1h).
 Pojęcie ewaluacji. Ewaluacja a audyt, ewaluacja a monitoring, ewaluacja a kontrola. Rodzaje ewaluacji ze względu na sposób przeprowadzenia: ewaluacja zewnętrzna, ewaluacja wewnętrzna, autoewaluacja. Ewaluacje strategiczne a ewaluacje operacyjne. Rodzaje ewaluacji ze względu na czas ich przeprowadzenia: ewaluacje ex ante, ex post, on going oraz mid term. Kryteria ewaluacyjne (2h).
 Kwestie etyczne związane z prowadzeniem procesu ewaluacji - omówienie Standardów ewaluacji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (6h).
 Rola ewaluacji w procesie zarządzania interwencją publiczną (1h).
 System ewaluacji funduszy europejskich w Polsce (3h).
 Omówienie specyfiki ewaluacji o charakterze horyzontalnym, sektorowym, ewaluacji realizowanych na poziomie poszczególnych programów operacyjnych, priorytetów, czy też projektów. Metaewaluacja (2h).