Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Kandydat na studia składa następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia LINK DO FORMULARZA
  2. kserokopie (potwierdzoną przez UR za zgodność z oryginałem) odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. kserokopię dowodu osobistego (w przypadku cudzoziemców innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) potwierdzoną przez UR

 


W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc (72 osoby), to kryterium decydującym o przyjęciu na studia będzie kolejność zgłoszeń. Studia zostaną uruchomione przy zrekrutowaniu co najmniej 20 osób.
Rekrutacja będzie prowadzona do 30 września 2013. Dokumenty będą przyjmowane w Sekretariacie Instytutu Socjologii UR, ul. Rejtana 16C, p. 325 (III piętro). Dokumenty można przesyłać również pocztą na adres:

SEKRETARIAT INSTYTUTU SOCJOLOGII
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
z dopiskiem: Podyplomowe Studium Ewaluacji Funduszy Europejskich.