Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Terminarz zjazdów
Zajęcia będą odbywały się w weekendy, tj. w soboty i niedziele. Zjazdy będą organizowane co 2-3 weekend. Szczegółowy terminarz zjazdów zostanie zamieszczony po zakończeniu procesu rekrutacji.