Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

WARUNKI REKRUTACJI NA STACJONARNE i NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE
NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Podstawa prawna: Uchwała Senatu UR ws. warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie, w roku akademickim 2017/2018

·        Do rekrutacji mogą przystąpić osoby z oceną co najmniej „dobry” (4,0) na dyplomie ukończenia studiów magisterskich (punktacja 3-5);

·      Podstawą przyjęcia na studia jest pozytywnie zaliczona rozmowa kwalifikacyjna z zakresu socjologii i zainteresowań badawczych kandydata (punktacja 0-5)

·      Limity przyjęć: 8 osób (studia stacjonarne), 10 osób (studia niestacjonarne)

Kandydaci na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:

·        podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w formacie pdf)

·      odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych (dyplom wraz z suplementem)

·      3 fotografie

·       życiorys naukowy (ewentualnie CV)

·       wstępny zarys koncepcji rozprawy doktorskiej o objętości około 1 strony (2 tyś.   znaków), w 4 egzemplarzach zawierający temat i wstępną koncepcję rozprawy doktorskiej (punktacja 0-5)

·       wykaz publikacji naukowych, konferencji naukowych i innych osiągnięć naukowych (punktacja 0-5)

Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy złożyć

w Sekretariacie Instytutu Socjologii (pok. 325)
 od 1 czerwca 2017 r. do dnia 12 września 2017 r.

w godzinach 9.00 – 13.00 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się

20 września 2017 r. (środa) godz. 9.00,
w  Sali Posiedzeń Rady Instytutu Socjologii  (sala 327)
(III p. głównego budynku UR przy al. Rejtana 16c )

Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Instytutu Socjologii:

Tel. 17 872 1330, e-mail: instsoc@ur.edu.pl