Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Kierunek –SOCJOLOGIA

Poziom – I stopnia

Forma - studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil – ogólnoakademicki

 

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia jest wstęp wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Zasady rekrutacji dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego – zgodnie z przepisami ogólnouczelnianymi.

 

 

Kierunek PRACA SCOJALNA

Poziom – I stopnia

Forma - studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil – ogólnoakademicki

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia jest wstęp wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

Zasady rekrutacji dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego – zgodnie z przepisami ogólnouczelnianymi.