Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

REKRUTACJA na  rok akademicki 2019/2020

                 

Kierunek –SOCJOLOGIA

Poziom – II stopnia

Forma - studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil – ogólnoakademicki

 

W przypadku rekrutacji na studia II stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub równoważnego. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

Zasady rekrutacji dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego – zgodnie z przepisami ogólnouczelnianymi.

 

 

 

 Kierunek  PRACA SOCJALNA

Poziom – II stopnia

Forma - studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil – ogólnoakademicki

  

 

W przypadku rekrutacji na studia II stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub równoważnego. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

Zasady rekrutacji dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego – zgodnie z przepisami ogólnouczelnianymi.