Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

KURS szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

 

NOWY NABÓR!

W okresie od 1.07.2016 do 20.09.2016 prowadzony jest nabór na nową edycję (VI) Kursu Szkolenia Specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Planowany termin rozpoczęcia Kursu Szkolenie Specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej to październik 2016. Koszt Kursu to 3200,00 – płatne w dwóch ratach.

Szkolenie obejmuje 265 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i zajęcia warsztatowe). Program składa się z 12 modułów stanowiących minimum programowe szkolenia (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 – par.2 p 1-12). Program został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zaś jego zgoda na prowadzenie szkolenia podpisana została w dniu 7 marca 2013r.

Zjazdy odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym. Do 2 terminów sobotnio-niedzielnych dołączone są piątki z uwagi na realizację objętych programem wizyt studyjnych w instytucjach pomocy społecznej.

Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego przed Komisją egzaminacyjną do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej IS. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła szkolenie zawierające minimum programowe, napisała pracę dyplomową oraz uzyskała jej pozytywną pisemna ocenę

Szkolenie jest ofertą dla osób pracujących w szeroko pojętej pomocy społecznej (instytucje publiczne i pozarządowe) kierujących, lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami pomocy społecznej.

W szkoleniu mogą uczestniczyć również studenci różnych kierunków studiów. Zapraszamy szczególnie studentów kierunku praca socjalna.

Podkreślenia wymaga fakt, że Instytut Socjologii ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu organizatorów pomocy społecznej, pierwsi słuchacze Podyplomowych Studiów Organizacji Pomocy Społecznej rozpoczęli naukę w 1998 roku. W roku 2012 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmieniło zasady uzyskiwania kwalifikacji wprowadzając formułę szkoleń. Instytut Socjologii jako pierwszy w Polsce uzyskał zgodę na prowadzenie szkolenia tego typu w marcu 2013 i od tej pory odbyły się już 2 edycje szkolenia. Łącznie wykształciliśmy ponad 600 organizatorów pomocy społecznej z obszaru Podkarpacia i Małopolski

Wykładowcami na szkoleniu są doświadczeni nauczyciele akademiccy z UR, kadra kierownicza wojewódzkich i miejskich instytucji pomocy społecznej oraz doskonale przygotowani do pracy dydaktycznej praktycy pomocy społecznej.

       Osoby zainteresowane podjęciem nauki w ramach Szkolenia z zakresu organizacji pomocy społecznej prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu Socjologii (telefon. 17 872 1330). Osoby te powinny też złożyć w Sekretariacie Instytutu  Socjologii  (al. T. Rejtana 16 c; p. 325 Wydział Socjologiczno–Historyczny)  lub wysłać je na adres Instytutu (al. T. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów) następujące dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz osobowy (poniżej w załączeniu),

- potwierdzone ksero dokumentu tożsamości,

- odpis dokumentu o posiadanym wykształceniu (potwierdzone ksero)

 

W dniach 1 sierpień do 8 sierpień, oraz 18 sierpień do 1 września sekretariat jest nieczynny.