Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Rzeszowskie Studia Socjologiczne

Redaktor naczelny: 

Ks. dr hab. prof. UR Witold Jedynak

 

Sekretarze redakcji:  

dr Karolina Cynk

dr Marek Motyka

                           

Rada Naukowa:

Ks. dr hab. prof. UR Witold Jedynak - Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. Wojciech Cynarski

Prof. dr hab. Lesław Haber

Prof. dr Ioan Horga

Prof. Andrij Gorbaczyk

Prof. dr hab. Stanisław Kosiński

Prof. dr hab. Zbigniew Kurcz

Prof. Olga Kutsenko

Prof. dr Dusan Luzny

Prof. dr hab. Andrzej Majer

Prof. dr hab. Marian Malikowski

Dr hab. prof. UR Zbigniew Rykiel

Prof. dr hab. Andrzej Sadowski

Prof. dr Sorin Sipos

Prof. dr hab. Józef Styk

Dr hab. prof. UR Beata Szluz

Dr hab. Daniel Topinka

Prof. dr hab. Jacek Wódz