Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Rzeszowskie Studia Socjologiczne

 

Szanowni Państwo!

 

Zwracamy się do Państwa z informacją o możliwości publikowania prac naukowych w czasopiśmie „Rzeszowskie Studia Socjologiczne” wydawanym przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tym samym, serdecznie prosimy o nadsyłanie artykułów, recenzji i polemik o szeroko rozumianej tematyce socjologicznej. Otrzymane teksty zostaną skierowane do recenzji. Jedynie prace, które uzyskają pozytywną ocenę recenzenta, zostaną opublikowane w kolejnym numerze czasopisma.

Do „Rzeszowskich Studiów Socjologicznych” przyjmowane są wyłącznie teksty oryginalne, to znaczy niewydane wcześniej drukiem, bądź online. Nie mogą one też w tym samym czasie podlegać procedurze zmierzającej do ich opublikowania w innym miejscu, niezależnie od charakteru wydawnictwa oraz języka publikacji.

Nadsyłane artykuły powinny być przygotowane w języku polskim bądź angielskim i opatrzone krótkim streszczeniem, odpowiednio w języku angielskim lub polskim (do 1500 znaków ze spacjami, wraz z przetłumaczonym tytułem). Tekst powinien zawierać również słowa kluczowe – polskie i angielskie.

Gotowe prace należy przesyłać w formie wydrukowanej pocztą oraz w formie elektronicznej. W drugim załączniku przysyłamy informacje ogólne i edytorskie dla autorów teksów, jakie obowiązują w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz oświadczenie, które należy wydrukować, wypełnić, własnoręcznie podpisać i przesłać wraz z tekstem na adres Redakcji „Rzeszowskich Studiów Socjologicznych”.

 

 

Adres:

Redakcja „Rzeszowskich Studiów Socjologicznych”

Uniwersytet Rzeszowski

Instytut Socjologii

al. Rejtana 16 C

35-959 Rzeszów

- z dopiskiem na kopercie: „do dr Karoliny Cynk” lub "do dra Marka Motyki"

 

E-mail: 

rss@ur.edu.pl

 

 

Zapraszamy na oficjalną  stronę:

                 Rzeszowskie studia socjologiczne

                rss.ur.edu.pl

 

 

Liczymy na współpracę z Państwa strony. Nadesłane przez Państwa prace z pewnością wzbogacą zawartość merytoryczną przygotowanego do druku kolejnego już numeru „Rzeszowskich Studiów Socjologicznych”.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

                                                         dr Karolina Cynk i dr Marek Motyka

Sekretarz i Zastępca Sekretarza Redakcji