Studia doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Beata Szluz, prof. UR

 

Dyżur: 

- środa, godz. 9.30-11.00, pokój 329

 

Telefon:

- (+48) 178721341

- (+48) 178721330

 

E-mail: bszluz@ur.edu.pl

 

 

Wydział Socjologiczno-Historyczny, w skład którego wchodzi Instytut Socjologii, posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie socjologii. W Instytucie Socjologii prowadzone  są  4-letnie studia doktoranckie   w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.

Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają:

Ø uzyskanie zaawansowanej wiedzy w zakresie socjologii,

Ø przygotowanie do samodzielnej działalności badawczej i twórczej,

Ø przygotowanie do egzaminów doktorskich,

Ø przygotowanie rozprawy doktorskiej,

Ø uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Oferta kształcenia na studiach III stopnia w ramach studiów doktoranckich, skierowana  jest  do  osób,  które pragną poszerzyć wiedzę z zakresu socjologii z perspektywy nauk  społecznych i humanistycznych. Studia przygotowują do realizacji projektu badawczego, którego rezultatem będzie rozprawa doktorska. Absolwentom studiów, po pomyślnej obronie pracy doktorskiej nadawany jest stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki społeczne w zakresie socjologii. Seminarium doktoranckie prowadzone jest przez samodzielnych pracowników Instytutu Socjologii, którzy pełnią funkcję opiekunów naukowych oraz promotorów.