Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej

 

Numer konta, na które należy wpłacać opłaty:

11 1030 1999 7897 0000 0181 0041

 

 

W dniach 24-25 marca 2018 r. rozpoczyna się kolejna VIII edycja Kursu szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

 

 

Szkolenie obejmuje 265 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i zajęcia warsztatowe). Program składa się z 12 modułów stanowiących minimum programowe szkolenia (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 – par.2 p 1-12). Program został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zaś jego zgoda na prowadzenie szkolenia podpisana została w dniu 7 marca 2013r.

Zjazdy odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym. Do 2 terminów sobotnio-niedzielnych dołączone są piątki z uwagi na realizację objętych programem wizyt studyjnych w instytucjach pomocy społecznej.

Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego przed Komisją egzaminacyjną do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej IS. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła szkolenie zawierające minimum programowe, napisała pracę dyplomową oraz uzyskała jej pozytywną pisemną ocenę.

 

 

 Na zdjęciach uczestnicy szkolenia wraz z członkami Komisji Egzaminacyjnej.