Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej

Rekrutacja

Od 18.09.2018r. rozpoczynamy nabór na kolejną edycję (IX) Kursu szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej. Nabór będzie prowadzony do 20.11.2018r.

Koszt kursu: 3200,00 zł. Planowane rozpoczęcie Kursu (jeśli zostanie zebrana grupa) to listopad 2018 br.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres: instsoc@ur.edu.pl

Podanie na Kurs szkolenie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej znajduje sie poniżej.

 

Szkolenie obejmuje 265 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i zajęcia warsztatowe). Program składa się z 12 modułów stanowiących minimum programowe szkolenia (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 – par.2 p 1-12). Program został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zaś jego zgoda na prowadzenie szkolenia podpisana została w dniu 7 marca 2013r.

Zjazdy odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym. Do 2 terminów sobotnio-niedzielnych dołączone są piątki z uwagi na realizację objętych programem wizyt studyjnych w instytucjach pomocy społecznej.

Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego przed Komisją egzaminacyjną do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej IS. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła szkolenie zawierające minimum programowe, napisała pracę dyplomową oraz uzyskała jej pozytywną pisemną ocenę.

 

Numer konta, na które należy wpłacać opłaty:

11 1030 1999 7897 0000 0181 0041

 

 

 

 

  

  

 

 

  

Pliki do pobrania: