Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

W ramach studiów podyplomowych organizacja pomocy społecznej prowadzona jest również praca edytorska. W latach 2001 – 2010 przygotowanych zostało 5 publikacji (wydawnictwa zbiorowe), składających się z tekstów stanowiących fragmenty (bądź nowe opracowania) najlepszych prac końcowych słuchaczy tych studiów. W 2010 roku ukazała się książka Współczesna pomoc społeczna na poziomie lokalnym – od opiekuńczości do aktywizacji, piąta z serii wydawniczej. Ks. dr hab. prof. Witold Jedynak napisał, że wartość tej książki polega na wyeksponowaniu zweryfikowanych przez życie działań, zmierzających do uaktywnienia osób wykluczonych społecznie. Redaktorem wszystkich publikacji jest kierownik studiów podyplomowych dr Renata Wielgos – Struck, zaś opracowania redakcyjnego dokonał inż. Ludwik Borowiec.

 

Wszystkie publikacje są dostępne w Czytelni i Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Sokoła 13).