Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Prowadzący zajęcia są wykładowcami w Instytucie Socjologii UR, mającymi praktyczny kontakt z pomocą społeczną oraz praktycy pomocy społecznej zarządzający jej instytucjami.

 dr Renata Wielgos–Struck

ks dr hab prof UR Witold Jedynak

dr Małgorzata Bozacka

dr Barbara Marek–Zborowska

dr Barbara Niżankowska-Półtorak

dr Aneta Kowalczyk

dr Hubert Kotarski

inż. Ludwik Borowiec

mgr Irena Marszałek

mgr Mariola Zajdel – Ostrowska

mgr Agnieszka Gabrowska